Loading…
Data-SKUP 2016 has ended
Back To Schedule
Saturday, October 8 • 09:00 - 10:00
Sannheten om dødsulykkene i arbeidslivet

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Danske Fagbladet 3F har laget en database over arbeidsulykker, som viser hvor folk døde i arbeidsulykker i Danmark. Databasen inneholder 464 dødsulykker som skjedde i perioden 2004 til og med 2015. Mindst 479 personer døde i de 464 arbejdsulykker. Databasen bygger på Fagbladet 3F's insynsbegjæring i dokumenter fra Arbejdstilsynet, Sjøfartsstyrelsen, Forsvaret, Energistyrelsen samt landets 12 politikretser. På bakgrunn av innsynsbegjæringene har Fagbladet 3F beskrevet hendelsesforløpet ved de enkelte dødsulykker, myndigheternes reaksjoner og hvordan sakene endte strafferettslig.


Speakers
avatar for Morten Halskov

Morten Halskov

Journalist, Fagbladet 3F
Halskov har arbeidet på Fagbladet 3F siden 2007. Dekker det grønne område og skriver blant annet om arbeids- og lønnforhold for ansatte på gartnerier, landbruk og meierier. Har som journalist på Fagbladet 3F vært med på å  Foreningen for Undersøgende Journalistiks pris... Read More →
avatar for Tommy Kaas

Tommy Kaas

Editor, Kaas & Mulvad
Tommy Kaas is editor of Kaas & Mulvad (founded 2007), who specializes in finding news and patterns in complex data and presenting the results online. Tommy has many years of experience from a number of Danish media and from training Data Journalism, including as lecturer at the Journalism... Read More →


Saturday October 8, 2016 09:00 - 10:00 PDT
Balder

Attendees (8)